Joga Dźwięku – Czy Podróż do Źródła Życia Jest Możliwa?
Joga Dźwięku – Czy Podróż do Źródła Życia Jest Możliwa?

Nada oznacza kosmiczną wibrację lub dźwięk, a Joga oznacza zjednoczenie. Nada Joga polega na zjednoczeniu się z kosmiczną/pierwotną wibracją lub osiągnięciu jedności z Wiecznością poprzez medytację nad dźwiękiem. Innymi słowy, Nada Joga jest dla połączenia naszego indywidualnego ja z Uniwersalną Świadomością poprzez koncentrację na przepływie pierwotnego dźwięku i śledzenie go do jego Źródła.

Jogiczne spojrzenie na dźwięk obejmuje cały Wszechświat w jego wibracyjnej formie. Sanskryckie słowo „nada” oznacza wibrację, dźwięk, pulsowanie lub przepływ, ale także oznacza strumień świadomości.

W Rig Wedzie, najstarszej księdze wedyjskiej, Nada Brahma jest Dźwiękiem Boga, źródłem wszelkiego materialnego, namacalnego, jak również i subtelnego, niewidzialnego Stworzenia. W Biblii występuje podobne nauczanie w Nowym Testamencie w Ewangeli wg. Świętego Jana: „Na początku było Słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku. Wszystko przez nie się Stało.”

Nieskończenie małe fale energii jednoczą cały wszechświat. Dźwięk to częstotliwość fal; jest to pulsacja energii i przenika wszystko.

Słyszalne dźwięki odpowiadają specyficznej subtelnej, niematerialnej płaszczyźnie kosmicznych, boskich wibracji.

Wszystko, co istnieje, jest stworzone z energii. Pierwotna materia układa się w specyficzne wzory nakładających się kompozycji fal, dając nieskończone możliwości złożoności i różnorodności. Zarówno nasz byt fizyczny, jak i umysł są zbudowane z fal energii. W fizyce kwantowej naukowcy odkryli, że materia jest iluzją twardości, a w rzeczywistości wszystko jest falami energii i właściwości obiektów zależą od ich szybkości wibracji.

Każda częstotliwość wibracji fali wytwarza odpowiedni jej dźwięk. Nasze ludzkie ucho jest w stanie usłyszeć zakres 16,000-20,000 Hz. Różne zwierzęta mają szerszy lub niższy zakres słuchu. Istoty wysoko rozwinięte duchowo rozwijają psychiczny słuch normalnie niesłyszalnych dźwięków kosmicznych.

Każdy poziom wibracji należy do innego wymiaru istnienia i stanu świadomości. Nasza zdolność do doświadczania określonej sfery częstotliwości zależy od poziomu rozwoju naszego umysłu i jego zmysłów, czy też ewolucji naszej duszy.

Nada Joga to medytacja nad pełnym spektrum częstotliwości, zarówno słyszalnych, oraz tych, które mogą być odbierane jedynie przez kosmiczny zmysł percepcji – jak dźwięki przestrzeni i fale elektromagnetycznych.

Według Wed we wszechświecie istnieją dwa rodzaje dźwięków. Pierwszy to „nieuderzony” (anahat), zawsze płynący dźwięk bez początku i końca. Nie powstaje w wyniku tarcia ani uderzenia obiektów fizycznych, jest to pierwotna wibracja, niewyczerpana, która stworzyła wszystko. Drugi to dźwięk „uderzony” (ahat), aby rezonować musi być wytwarzany przez tarcie lub uderzenie obiektów fizycznych i trwa dopóki nie wyczerpie się jego potencjał.

Dźwięki ahat nada (uderzone) mogą być subtelne, piękne i harmonijne, jak i brzydkie, nieczyste i rozstrojone… Ahat nada jak dźwięki natury, śpiewanie mantr czy indyjska muzyka klasyczna są doskonałe, cudne i lecznicze dla ciała oraz umysłu.

Istnieją częstotliwości dźwięku ahat, które mają właściwości uzdrawiające, organizujące i tworzące. Są anielskie, harmonijne i przenoszą nas na wyższy poziom świadomości.

Istnieją również częstotliwości dźwięku ahat, które mają szkodliwy, niszczący i osłabiający efekt. Są dysharmonijne i ściągają nas duchowo do dołu.

W pierwszych etapach praktyki Nada Jogi skupiamy się na określonym czystym, harmonijnym „uderzonym” (ahat) dźwięku, aby wchodzić w stany głębszej koncentracji i umożliwiać transformację psychiki. Sztuka słuchania to sposób na skierowanie naszej energii do wewnątrz. Jak wąż kobra zahipnotyzowany grą na flecie, nasz umysł też może być całkowicie pochłanięty przez konkretny dźwięk. Indukuje to stan medytacji, który usuwa głęboko zakorzenione zakłócenia (vrttis) umysłu (citta), oczyszcza, otwiera i aktywuje nasze centra energetyczne (czakry) i kanały (nadi), a w rezultacie podnosi naszą jaźń do subtelnych poziomów świadomości, gdzie możemy usłyszeć „nieuderzony” (anahat), wewnętrzny, kosmiczny lub boski dźwięk. Wibracja anahat nada jest poza fizycznymi zmysłami i aby ją słyszeć, należy rozwinąć kosmiczny zmysł postrzegania. Doświadczanie anahat nada zaspokaja tęsknotę duszy za zjednoczeniem ze Źródłem Życia. Poprzez medytację nad tym dźwiękiem jednoczymy naszą indywidualną duszę z Wieczną, Nieskończoną Jaźnią i doświadczamy błogości. Ten najwyższy etap praktyki, na którym postrzegamy boską wibrację, jest świadomością w transie (samadhi) i może prowadzić do ostatecznego wyzwolenia (moksza).

Yoga of Sound
Sanskrycka Sylaba AUM (OM) Symbolizująca Pierwotny Dźwięk Wszelkiego Istnienia

Zgodnie z naukami wedyjskimi, we Wszechświecie istnieją 4 poziomy Dźwięku, od najsubtelniejszego do najcięższego:

  1. Paraa Naada – duchowy. Nieskończona długość fali. Anahat, niewzruszony, transcendentalny cichy dźwięk. Celem Nada Jogi jest dostrzeżenie tego najsubtelniejszego poziomu.
  2. Pashyanti Naada – kosmiczny. Uczucie, sen lub wizualizacja dźwięku. Tylko poprzez kosmiczną percepcję możemy go „usłyszeć”.
  3. Madhyama Naada – pół-kosmiczny. Jest to mentalne postrzeganie dźwięku, idea, zanim zostanie wypowiedziana.
  4. Vaikhari Naada – dźwięk obiektów materialnych i żywych istot. Jest słyszalny przez ludzkie ucho. Mowa i śpiew do niego należą. To jest najniższy poziom dźwięku.

Z 3 rozdziału Jogakundalja Upaniszad, wersetów 18-19, dowiadujemy się, że dźwięk „kiełkuje” w formie Paraa (najwyższej); „manifestuje się” w formie Pashyanti (promiennej); „pączkuje” w formie Madhyama (podprogowej); i „kwitnie” w formie Vaikhari (akustycznej). W tej kolejności powstaje dźwięk, a kiedy odwracamy ten proces, znów staje się niezamanifestowany.

Dźwięk jest falą i można prześledzić jego ściężkę wstecz do Żródła – Początku Istnienia. Praktyka Nada Jogi to medytacyjna podróż, która rozpoczyna się od poziomu Vaikhari dźwięku ahat, i powoli rozwija Madhjama – pół-kosmiczną oraz Pashyanti – kosmiczną percepcję, aby ostatecznie dotrzeć do Para, dźwięku anahat, najwyższego duchowego poziomu egzystencji, na którym można osiągnąć Ostateczną Wolność.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj