Wprowadzenie do Tapatraya Nauk Wedyjskich (3 Rodzaje Bólu lub Cierpienia)

Ból czy cierpienie (duhkha / tapa) jest nieuniknionym aspektem życia. Znajomość jego pochodzenia, przyczyn i klasyfikacji pozwala zrozumieć, jak zmniejszyć – jeśli nie całkowicie wyeliminować – jego skutki.

W pismach wedyjskich są one zwykle określane jako „trzy niedole” lub „tapatraya” i podzielone są na trzy kategorie: ādhyātmika, ādhidaivika i adhibhautika.

Tapatraya – 3 Rodzaje Bólu lub Cierpienia Według Wed

Ból lub cierpienie ADHYATMIKA dosłownie tłumaczy się jako związane z atma (lub ciałem i umysłem).

Ból lub cierpienie ADHIBHAUTIKA dosłownie tłumaczy się jako związane z bhuta (lub żywą istotą).

Ból lub cierpienie ADHIDAIVIKA dosłownie tłumaczy się jako związane z karmą, losem czy niewidzialnymi mocami (lub naturą).

Wyjaśnienie Rodzajów Bólu / Cierpienia – Adhyatmika, Adhidaivika i Adhibhautika

ADHYATMIKA DUHKHA lub TAPA to FIZYCZNA nędza i PSYCHICZNA udręka.

Kategoria ta obejmuje choroby wywołane naruszeniem przepisów sanitarnych i zdrowotnych, a także choroby dziedziczne, takie jak trąd i niepełnosprawność, takie jak ślepota lub kulawizna. Kategoria ta obejmuje również przywiązanie i niechęć, a także cierpienie psychiczne wywołane lękami.

ADHIDAIVIKA DUHKHA lub TAPA jest wywoływana przez DAIVĘ, moc czasu, losu, karmy, niewidzialnej siły lub Natury.

Należą do nich naturalne próby spowodowane głodem, pragnieniem i starością, a także choroby spowodowane przez różne pory roku, ból spowodowany klęskami żywiołowymi, takimi jak powodzie i ogień, czarna magia, gniew rozgniewanych bogów lub duchów oraz katastrofy elementarne, takie jak powodzie lub ogień.

ADHIBHAUTIKA DUHKHA lub TAPA cierpi z powodu innych BHUTAS lub żywych istot, takich jak wrodzy ludzie lub dzikie zwierzęta.

Ostatnie Słowa – Jak Przeciwdziałać 3 Rodzajom Bólu / Cierpienia

Niektóre z nich, takie jak choroby dziedziczne lub upośledzenia fizyczne, jeśli nie można ich wyleczyć, należy znieść. Podejmując niezbędne środki, można udaremnić niektóre zagrożenia, takie jak choroby sezonowe lub plany wrogów.

Najlepszym sposobem przeciwdziałania konsekwencjom tapatraya jest podniesienie umysłu do poziomu ducha, a tym samym pokonanie ograniczeń narzuconych przez kompleks ciało-umysł.

Istnieją odniesienia do osiągnięcia ośmiu osiągnięć/umiejętności (siddhi) w Samkhyakarika i Tattvasamasa, dzięki którym „człowiek uwalnia się od bólu, ignorancji, zdobywa wiedzę i doświadcza błogości”.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o 8 siddhi, które prowadzą do zniesienia skutków cierpienia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj